บริการต่อบัตรเอทีเอ็มเกาหลี
บริการเรื่องธนาคาร ทั้งเคอีบีและอูรีและกุกมิน
(ล่ามโทรแทน คุยแทน ภาษาเกาหลีเองทุกขั้นตอน) 
✔️ พาสไม่ใช้
✔️ พาสหมดอายุทำได้
✔️ ไม่ต้องไปธนาคาร รอรับบัตรใหม่ที่บ้าน
✔️ แก้ไขเบอโทรหรือที่อยู่ให้
✔️ ปลดล็อคเอทีเอ็ม
✔️ แก้ไขเบอร์โทรแจ้งเตือนทุกยอด
✔️ บริการโทรลงทะเบียนบัตรเอทีเอมให้(กรณีได้บัตรแล้วยังใช้ไม่ได้)
✅️ โทรให้โดยไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องเสียเวลา